×
Фільтр
 • Розмір
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • Матеріал
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • Колір
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • Сезон
  0
  0
  0

Угода користувача

ПРАВИЛА ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ І КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ RITO

Правила взаємодії інтернет-магазину та клієнтів інтернет-магазину RITO (далі по тексту — Правила, Правила взаємодії, Публічний договір) — документ, що визначає порядок купівлі-продажу товарів через інтернет-магазин, відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК), є публічним договором купівлі-продажу товару та надання послуг, пов'язаних з оформленням покупки та її доставкою, текст якого представлений на веб-сайті інтернет-магазину RITO за адресою https://rito.ua


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому документі наведені нижче терміни мають таке значення:

Авторизація — вхід в персональний кабінет Клієнта, який полягає у вказівці у відповідних полях веб-сторінки логіна і пароля зареєстрованих Клієнтів і натисканні кнопки «Увійти».

Активація — процедура, що здійснюється відповідно до порядку та умов, встановлених цим документом, що передбачає верифікацію даних Клієнта, що дає Користувачеві право і технічну можливість здійснити покупку за допомогою інтернет-магазину.

Акцепт — повне й беззастережне прийняття Користувачем (Клієнтом, Покупцем) умов публічного договору. З моменту прийняття умов Публічного договору інтернет-магазин в особі його власника і Користувач сайту (Клієнт, Покупець) є його Сторонами.

Блокування — дії технічного і організаційного характеру, що здійснюються уповноваженими працівниками інтернет-магазину, спрямовані на обмеження або призупинення можливості Користувача (Клієнта, Покупця) отримувати доступ до сервісів сайту з метою припинення та як превентивних заходів проти правопорушень і порушень даного документа в порядку, встановленому в ньому.

Договір купівлі-продажу Товару (угода) — угода, що укладається за допомогою інтернет-магазину Продавцем і Покупцем, з метою зробити між ними товарно-грошовий обмін. Умови угоди встановлюються цим документом.

Замовлення — оформлений у відповідному порядку запит Покупця на придбання Товарів, обраних в інтернет-магазині, оформлений за допомогою електронної форми на сайті самим Клієнтом або і / або повідомлений по телефону через співробітника Контакт-центру. Підтвердженням факту оформлення Замовлення є присвоєння йому унікального ідентифікаційного номера.

Інтернет-магазин RITO (інтернет-магазин) — сайт, який продає товари за допомогою мережі Інтернет.

Інформація приватного характеру — персональні дані Клієнта, інформація, що дозволяє, при її використанні окремо або в комбінації з іншого доступною інформацією, ідентифікувати Клієнта.

Клієнт — зареєстрований Користувач.

Кодове слово — унікальне слово (сукупність слів, букв, цифр), яке використовується для ідентифікації і верифікації Користувача.

Сторона — Продавець або Покупець згідно укладеній угоді.

Логін Користувача / Клієнта (ім'я Користувача / Клієнта) — ідентифікатор Користувача / Клієнта на сайті, що слугує для позначення його в системі, який одночасно використовується для доступу до особистої сторінки Користувача / Клієнта, а також для інших цілей, зазначених в даному документі.

Публічний договір (Оферта) — публічна пропозиція інтернет-магазину в особі його власника, адресована будь-якій фізичній особі, прийняти і виконувати умови даного документа, включаючи всі його додатки.

Пароль доступу до облікового запису — аналог власноручного підпису Клієнта, який використовується для ідентифікації Клієнта.

Партнер інтернет-магазину — виробник, постачальник і / або ліцензіар товарів і послуг, доступних через інтернет-магазин; компанія, ім'я та логотип яких можуть бути на сторінках інтернет-магазину.

Персональний кабінет Клієнта — електронна сторінка на сайті, яка містить інформацію про персональні дані Клієнта, дату реєстрації, проведені Клієнтом операції, надані Службою підтримки послуги, придбані товари, суми і оплати, а також інша інформація.

Покупець — Клієнт, який уклав договір купівлі-продажу Товару шляхом оформлення Замовлення та отримання підтвердження про оформлення Замовлення від Продавця і здійснює покупку Товару або послуги за допомогою інтернет-магазину.

Користувач (потенційний Клієнт) — фізична особа, яка внаслідок переходу за адресою сайту з використанням веб-браузера або будь-який інший програми і / або технічних пристроїв, отримала можливість відображення вмісту веб-сторінок сайту і, в залежності від скоєних ним дій, може набути статусу Клієнта і Покупця.

Продавець — інтернет-магазин в особі його Власника.

Реєстрація — процедура створення особистої сторінки Користувача на сайті, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм надає системі необхідну для використання сервісів сайту інформацію. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на сайті інструкцій. Прийняття Користувачем умов цього документа є обов'язковим етапом процедури реєстрації. По завершенню процедури реєстрації Користувач набуває статусу Клієнта.

Сайт — веб-сайт інтернет-магазину https://rito.ua (далі — Сайт), що представляє собою комунікаційну платформу для розміщення інформації про товари і послуги, умови їх продажу і взаємодії з інтернет-магазином.

Служба Підтримки (Контакт-центр) — співробітники інтернет-магазину (залучені на договірних засадах треті особи), які здійснюють безпосередньо управління сайтом, що виконують технічні, організаційні та інші функції щодо забезпечення функціонування сайту і його сервісів, інформаційну, консультаційну та іншу підтримку користувачів сайту, Клієнтів, Покупців.

Власник інтернет-магазину RITO — ТОВ «Ріто», код ЄДРПОУ 20586315, законний користувач прав інтелектуальної власності торгової марки «RITO».

Зміст сайту інтернет-магазину — захищені результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних марок (знаків для товарів і послуг), логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного змісту, що входить до складу сайту та інші об'єкти права інтелектуальної власності всі разом і / або окремо, що містяться на сайті інтернет-магазину.

Товар — об'єкт купівлі-продажу (виріб, річ, аксесуар), не вилучений і не обмежений в цивільному обороті, представлений до продажу в інтернет-магазині RITO, за допомогою розміщення у відповідному розділі інтернет-магазину.

Ціна — встановлена на сайті вартість Товару, дійсна на момент укладання угоди.

Cookies — невеликі файли, які тимчасово зберігаються на жорсткому диску, що дозволяють розпізнати комп'ютер користувача (Клієнта) при подальших відвідинах сайту.

Web beacons — також відомі як single pixel або clear gif technology, або action tags, веб-маяки — електронні зображення, що дозволяють інтернет-магазину вести підрахунок відвідувачів, які звернулися до певної сторінки; використовуються як технологія збору статистичної інформації, можуть бути використані на сайті.

Терміни, що використовуються для позначення функцій сайту, його функціональних елементів, розділів і окремих сервісів використовуються в тому вигляді, в якому вони вжиті в інтерфейсі сайту.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інтернет-магазин RITO — зареєстрована в установленому порядку і діюча відповідно до законодавства України юридична особа з фірмовим найменуванням «Ріто», організаційно-правовою формою ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) та юридичною адресою: 07400, м Київська область, м.Бровари , вул. Шолом-Алейхема, 4, який здійснює свою діяльність за допомогою інтернет-ресурсу rito.ua і супутніх йому сервісів.

Ці Правила, що регулюють відносини інтернет-магазину RITO і Користувача (Клієнта, Покупця) протягом усього періоду надання Послуг та доступу Користувача (Клієнта, Покупця) до персоналізованих сервісів Сайту, відображають взаємні права та обов'язки інтернет-магазину в особі його Власника (Продавця) і Користувача сайту (Клієнта, Покупця) в формі Публічного договору (оферти). Використання сервісів сайту, а також усі відносини між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) та інтернет-магазином, пов'язані з використанням сервісів сайту, регулюються цими Правилами.

Використовуючи будь-який з сервісів сайту або скориставшись будь-якою його функціональної можливістю, Користувач (Клієнт, Покупець) підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами і всіма іншими умовами, викладеними на сторінках сайту, висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цих Правил, розуміє і приймає умови Публічного договору в повному обсязі без будь-яких винятків і застережень і зобов'язується виконувати їх в повній мірі, а також негайно припинити використання сервісів в разі незгоди з будь-якою з умов. Користувач підтверджує, що поінформований щодо поширення умов Правил на всі існуючі на цей момент сервіси сайту, а також на будь-який їхній розвиток і / або додавання нових сервісів.

Акцептом (прийняттям) умов Публічного договору вважається факт використання сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме: переходу Користувачем на його адресу з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми і / або технічних пристроїв, що дають можливість відображення вмісту веб-сторінок сайту. Якщо Користувач (Клієнт, Покупець) з якихось причин не згоден з умовами цих Правил повністю або частково, власник інтернет-магазину RITO просить його покинути цей сайт. Всі повідомлення, сповіщення, претензії і будь-яка інша кореспонденція, яку направляють один одному Сторони Публічного договору, вважаються надісланими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах сайту, передбаченим його функціональними особливостями способом (повідомлення форуму, форми зворотного зв'язку, публікації і т.д.). Кореспонденція вважається також спрямованою належним способом, якщо вона спрямована Сторонами в письмовій формі з необхідними реквізитами, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Власник інтернет-магазину залишає за собою право змінювати ці Правила без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Правил набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил. Редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою http://rito.ua/.

Весь зміст сайту інтернет-магазину RITO захищений авторськими правами власника інтернет-магазину і / або третіх осіб, права яких були передані власнику сайту на законних підставах в рамках реалізації цього проекту. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій).

При цитуванні матеріалів сайту, включаючи захищені авторські твори, посилання на сайт є обов'язковим і можливе тільки після попереднього узгодження з власником інтернет-магазину.

Центр обслуговування клієнтів знаходиться за адресою: м Київ, вул. Ігорівська 5, RITO

Номер телефону Контакт-центру - +38 067 333 11 00ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ТА КОРИСТУВАЧА

Взаємні права та обов'язки відображені та деталізовані в цих Правилах взаємодії. Власник інтернет-магазину рекомендує особам, які не досягли 18 років, утриматися від доступу до персоналізованих сервісів сайту. Інтернет-магазин RITO не збирає навмисно відомостей, що надійшли від неповнолітніх осіб, включаючи персональні дані, не використовує і не орієнтує зміст сайту на неповнолітніх. Відповідальність за дії неповнолітніх осіб, включаючи придбання ними Товарів інтернет-магазину з використанням сайту, покладається на законних представників неповнолітніх осіб.

Право на користування послугами інтернет-магазину мають фізичні особи, які досягли 18-річного віку і мають повну дієздатність — в тому числі, право укладати договори, які мають юридичну силу, згідно з чинним законодавством України. Для підтвердження статусу Клієнта інтернет-магазину RITO потрібно заповнити реєстраційну форму. При цьому власник інтернет-магазину залишає за собою право відхилити будь-яку заявку на покупку, здійснити блокування Користувача (Клієнта) без вказівки причин.

Користувач приймає на себе зобов'язання не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що суперечать і порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері права інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту та сервісів сайту.

Ніщо в цих Правилах не може розумітися як встановлення між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) та інтернет-магазином агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Правилами.

З усіх питань щодо інформаційної підтримки Користувач (Клієнт, Покупець) може звертатися в Центр обслуговування Клієнтів або Контакт-центр інтернет-магазину.

Користувач (Клієнт, Покупець) має право:

• отримати доступ до використання сайту після дотримання вимог про реєстрацію;

• користуватися всіма наявними на сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на сайті;

• ставити будь-які питання, що відносяться до послуг інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться в розділі сайту;

• користуватися сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Правилами, і не заборонених законодавством України;

• в будь-який момент зажадати від інтернет-магазину видалення Коду авторизації та / або блокування Персонального кабінету Клієнта на сайті інтернет-магазину на підставі відповідної вимоги, спрямованого власнику інтернет-магазину в письмовому вигляді.


Зобов'язання Користувача при реєстрації

Для придбання Товару з каталогу інтернет-магазину RITO на сайті, а також для доступу до персоналізованих сервісів сайту Користувач погоджується надати достовірну і повну інформацію з питань, зазначених при реєстрації, і необхідну для виконання зобов'язань з боку інтернет-магазину щодо придбаного Товару та / або доступу до персоналізованих сервісів сайту. Користувач також зобов'язується підтримувати цю інформацію в актуальному стані. У разі надання невірної інформації, або якщо у власника інтернет-магазину є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна і / або недостовірна, власник інтернет-магазину має право блокувати Персональний кабінет Клієнта та / або видалити Код авторизації і відмовити Користувачеві (Клієнту) в використанні своїх сервісів.


Зобов'язання Користувача при використанні сервісів Сайту

Користувач (Клієнт) приймає на себе зобов'язання не використовувати сервіси сайту з метою:

• порушення прав неповнолітніх осіб та / або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;

• обмеження прав меншин;

• видачі себе за іншу людину (реєстрації під чужим ім'ям фізичної особи) та / або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників інтернет-магазину RITO;

• введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких Товарів з каталогу інтернет-магазину на сайті; некоректного порівняння Товарів, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб;

• завантаження контенту, який Користувач (Клієнт) не має права робити доступним за законодавством України або згідно з якими-небудь контрактними відносинами;

• завантаження контенту, який зачіпає і / або містить будь-який патент, торгову марку (знак для товарів і послуг), комерційну таємницю, фірмове найменування, авторські та суміжні з ними права, а так само інші права на результати інтелектуальної діяльності, що належать або правомірно використовувані третіми особами;

• завантаження, не дозволеної спеціальним чином рекламної інформації і / або спаму;

• збору і обробки персональних даних, інформації про приватне життя будь-яких осіб;

• порушення нормальної роботи сайту інтернет-магазину RITO;

• порушення законодавства України та / або міжнародних норм права.

Користувач (Клієнт) приймає на себе зобов'язання не використовувати на сервісах сайту лайливих слів, непристойних і образливих образів, порівнянь і виразів, в тому числі щодо статі, раси, національності, професії, соціальної категорії, віку, мови людини і громадянина, а також щодо організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, офіційних державних символів (прапорів, гербів, гімнів), релігійних символів, об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури).

Користувач (Клієнт) визнає і погоджується, що інтернет-магазин RITO має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити в розміщенні і / або видалити будь-який контент, доступний через персоналізовані сервіси сайту.

Власник інтернет-магазину категорично забороняє:

• використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту інтернет-магазину;

• порушувати належне функціонування сайту;

• будь-яким способом обходити навігаційну структуру сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного сайту;

• несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на сайті;

• порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті або в будь-якій мережі, яка належить до сайту;

• виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача сайту;

• використовувати сайт і його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших фізичних і / або юридичних осіб.


ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КЛІЄНТА

Клієнт надає свою добровільну згоду на інформування його про всі дії інтернет-магазину, пов'язані з наданням послуг, в тому числі про статус виконання Замовлення, а також про інші події будь-якого характеру, що відносяться до персоналізованих сервісів сайту. Інформування здійснюється шляхом подання відповідного повідомлення за допомогою електронної пошти та / або SMS-повідомлень на мобільний номер телефону, надані Клієнтом в момент реєстрації на сайті. Інтернет-магазин не несе ніякої відповідальності за затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або незбереження будь-яких повідомлень. При цьому інтернет-магазин залишає за собою право повторного направлення будь-якого повідомлення, в разі його неотримання Клієнтом.

Обмеження відповідальності власника інтернет-магазину

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному сайті. Власник інтернет-магазину вживає всіх необхідних заходів і зусилля, щоб забезпечити точність і достовірність на сайті інформації. Всі інформаційні матеріали надаються без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих. Інформація на сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Користувача (Клієнта) отримати оновлення інформації, що зберігається на сайті.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів сайту, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка Власника інтернет-магазину може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час інтернет-магазин вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство України або норми моралі.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача (Клієнта) щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача (Клієнта).

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим сайтом, його використанням або неможливістю використання, не несе відповідальності або зобов'язань за будь-призупинення або припинення роботи функцій і сервісів сайту в результаті власних необережних дій (бездіяльності) або дій (бездіяльності) будь-якої третьої сторони.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних при реєстрації Користувача.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе ніякої відповідальності за доступність ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті інтернет-магазину, за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням Користувачем (Клієнтом) контенту цих ресурсів.

Інтернет-магазин в особі його Власника не відповідає за можливу втрату і / або псування даних, яка може статися через порушення Клієнтом положень цих Правил, а також неправильного доступу і / або використання персоналізованих сервісів сайту, не несе відповідальності за використання Клієнтом або третіми особами шкідливих програмних чи технічних засобів, які можуть вплинути на обладнання в зв'язку з використанням або завантаженням будь-яких матеріалів з сайту, а також за незаконне втручання третіх осіб в інформаційні системи.

Відповідальність Власника інтернет-магазину внаслідок використання веб-сайту або в зв'язку з цими Правилами виключається в тій мірі, яка допустима згідно з чинним законодавством України.


РЕЄСТРАЦІЯ, АВТОРИЗАЦІЯ, БЕЗПЕКА

Реєстрація в інтернет-магазині надає Користувачеві непередаване право користуватися своїм Кодом авторизації, який надається Користувачеві для доступу до персоналізованих сервісів сайту, а також для здійснення покупок з каталогу інтернет-магазину.

Відповідальність за безпеку Коду авторизації, а також за використання персоналізованих сервісів інтернет-магазину під авторизацією Користувача (Клієнта) несе Користувач (Клієнт). Користувач самостійно здійснює безпечне завершення роботи під своїм Кодом авторизації (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з персоналізованими сервісами сайту і зобов'язується забезпечувати конфіденційність свого Коду авторизації до персоналізованих сервісів сайту, в тому числі, не передавати свій Код авторизації третім особам, а також не отримувати його від третіх осіб.

Користувач (Клієнт) зобов'язаний негайно повідомити інтернет-магазин про будь-якому випадку несанкціонованого доступу до Коду авторизації та / або про будь-яке порушення безпеки Персонального кабінету Клієнта на сайті інтернет-магазину.

У разі невикористання Клієнтом доступу до персоналізованих сервісів сайту протягом досить довгого часу, Інтернет-магазин в особі його Власника залишає за собою право видалити Код авторизації Клієнта. Визначення достатності неактивності облікового запису в кожному конкретному випадку визначається на розсуд власника інтернет-магазину.

Реєстрація Користувача (привласнення статусу Клієнта Користувачеві) полягає у вказівці ним логіна, пароля доступу, прізвища, імені та по батькові, контактного телефону, контактної e-mail адреси.

Статус Клієнта присвоюється після внесення Користувачем даних, зазначених в реєстраційній формі і натиснення відповідної кнопки веб-інтерфейсу з текстом «Зареєструватися» за умови, що Користувач поставить позначку навпроти тексту «Я приймаю умови Угоди».

Після дій Користувача, описаних в цьому розділі Правил, на сайті в автоматичному режимі створюється Персональний кабінет Клієнта, який дозволяє йому почати використання сервісів сайту.

Клієнт зобов'язується вносити зміни в зазначені ним при реєстрації дані при кожній їх зміні.

Анулювання статусу Клієнта

Клієнт має право анулювати свій статус в будь-який час і з будь-якої причини без отримання згоди власника інтернет-магазину.

Інформація, що записується автоматично (НЕ персональні дані)

При вході на сайт (як зареєстрованого користувача), не персональна інформація (тип браузера, кількість відвідувань, середня тривалість відвідування, відвідані сторінки) записується автоматично. Ця інформація використовується в якості відповідної реакції з метою удосконалення запиту, вмісту і функціональності сайту. Така інформація може бути в подальшому використана власником інтернет-магазину або передана третім особам, за винятком випадків, коли Користувач направляє запит про припинення такого використання на електронну адресу shop@rito.ua

Отримання і збір інформації приватного характеру

Інформація, отримана від Користувача до моменту реєстрації, не є особистою, вхід на сайт є анонімним. Як зазначено вище, сервером інтернет-магазину збирається для статистики тільки тип браузера, комп'ютера і операційної системи, а також ip-адреса. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цих Правил, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину і включають в себе наступну інформацію:

- прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

- контактний телефон Користувача;

- адреса електронної пошти (e-mail);

- адреса доставки товару;

Надання Інтернет-магазину такої інформації здійснюється Користувачем свідомо і виключно добровільно.

Власник сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем. Інформація приватного характеру про Користувача, надана ним при заповненні реєстраційних форм, може бути в будь-який момент змінена або видалена Користувачем (Клієнтом) в Персональному кабінеті.

Інтернет-магазин також може отримувати про Клієнта (Покупця) інформацію приватного характеру від Партнерів або постачальників послуг (наприклад, про факт проведення платежу). 

Інформація приватного характеру використовується:

• для реєстрації Користувача на сайті та надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту інтернет-магазину;

• для ідентифікації Клієнта, зареєстрованого на сайті інтернет-магазину, для оформлення замовлення і купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах цього Публічного договору.

• для встановлення з Клієнтом зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів і заявок, обробки і отримання платежів або повідомлення Клієнта про стан замовлення;

• для визначення місця знаходження Користувача з метою забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

• з метою надання гарантії або технічної підтримки;

• для здійснення зворотного зв'язку з Клієнтом, надання клієнтської підтримки, сповіщення про зміни в роботі служб інтернет-магазину;

• для надання Клієнту, за його згодою, пропозицій та інформації про акції, новинки інтернет-магазину, рекламних розсилок інтернет-магазину;

• для покращення роботи інтернет-магазину, його оцінки та аналізу, підвищення якості відповідних товарів або послуг, накопичення досвіду спілкування з Клієнтами. 


Cookies та Web Beacons

Інтернет-магазин використовує cookies виключно в цілях отримання інформації про використання сайту. Дані в файлах cookies анонімні і не містять персональних даних. Технологія web beacons дозволяє власнику інтернет-магазину знати про те, який Користувач (Клієнт) натиснув на ключовий елемент (такий як посилання або графічне зображення) на сайті або електронній пошті інтернет-магазину. Інформація в web beacons анонімна і не містить персональних даних. Користувач може в будь-який момент за допомогою налаштувань браузера відключити cookies / web beacons.

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності описує методи охорони інтернет-магазину своєї конфіденційної інформації при використанні Користувачем (Клієнтом) цього інтернет-магазину, на сайті якого розміщений текст цієї політики конфіденційності. Справжня політика конфіденційності застосовується лише щодо інформації приватного характеру, одержаної через інтернет-магазин. Основна мета політики конфіденційності інтернет-магазину — надання Клієнту кваліфікованого і ефективного обслуговування. Інформація, яка передається Користувачем, з метою використання сервісу (електронна адреса, номер мобільного телефону, ім'я; паспортні дані — тільки в випадках, передбачених законодавством, наприклад, для обміну або повернення товару) не підлягає передачі третім особам і розголошенню. Інтернет-магазин приймає всі необхідні організаційні та технічні заходи, в тому числі криптографічні засоби (шифрування), для захисту персональних даних користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій. Інтернет-магазин залишає за собою право здійснювати агрегацію, угруповання і систематизацію вихідних статистичних даних і використовувати агреговані статистичні дані для складання звітів, проведення досліджень, розробки інструментів, надання послуг Користувачам сервісу. Агреговані дані не дозволяють отримати будь-яку інформацію про конкретних Користувачів сервісу без їх на те згоди. Зібрані дані та отримана інформація може зберігатися у власника інтернет-магазину необмежену кількість часу.

Надаючи інтернет-магазину інформацію приватного характеру під час реєстрації, Користувач (Клієнт, Покупець) дає згоду на отримання, використання, передачу та розкриття інформації приватного характеру відповідно до умов Правил та реальної політики конфіденційності.

По необхідності інтернет-магазин може оновлювати політику конфіденційності. При зміні положень або умов політики використання особистих даних ці зміни будуть відображені в даному документі. Інтернет-магазин залишає за собою право на внесення змін в ті чи інші розділи політики конфіденційності в будь-який час без попереднього повідомлення Клієнта (Покупця). Використання інтернет-магазину після вступу в силу таких змін означає згоду Клієнта з тим, що вся інформація приватного характеру щодо нього або отримана від нього через інтернет-магазин після опублікування оновленої політики конфіденційності підпорядковується умовам оновленої політики конфіденційності.

Безпека

Інтернет-магазин в обличчі його Власника гарантує застосування ряду технологічних, фізичних і адміністративних заходів захисту від несанкціонованого доступу, а також зі зберігання персональних даних та належного використання персональних даних Клієнтів. Зокрема, власник сайту зобов'язується забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Клієнта, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Клієнта, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України та цією Політикою конфіденційності. Власник сайту зобов'язується вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Клієнта згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. Власник сайту зобов'язується здійснити блокування персональних даних, що стосуються певного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Відповідно до правил зберігання та використання особистої інформації доступ до персональних даних зареєстрованих користувачів — Клієнтів інтернет-магазину RITO — обмежений. Доступ до персональних даних Клієнта надається співробітникам Компанії, а також службам доставки з метою виконання завдання з надання товарів і послуг, які взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та зобов'язання про нерозголошення отриманої інформації.

Інформація приватного характеру може бути надана третім особам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України та / або за згодою Клієнта. Інтернет-магазин залишає за собою право повідомляти відповідним правоохоронним або урядовим органам про будь-якої діяльності, яка, з його точки зору, є протиправною, не інформуючи про це Клієнта.

При оплаті замовлень в інтернет-магазині за допомогою платіжних карт всі операції з ними проводяться банками в спеціальних захищених режимах. Ніяка конфіденційна інформація про банківські картки, крім повідомлення про здійснений платіж, в інтернет-магазин не передається і не може бути передана.

Для захисту конфіденційних відомостей (наприклад, номер рахунку) використовуються стандартні галузеві методи. Клієнт несе відповідальність за прийняття розумних заходів для охорони інформації приватного характеру від несанкціонованого доступу або зловживання, в тому числі, але не обмежуючись, за захист пароля та іншої інформації для доступу. Всі дії, вчинені в системі з використанням аналога власноручного підпису Клієнта, визнаються вчиненими особисто Клієнтом. Внесення змін до персональних даних може бути здійснено виключно з ініціативи та за згодою Клієнта.


ПРОДАЖ ТОВАРУ

Інформація про товар, умови придбання товарів в інтернет-магазині

Товар представлений на сайті через фото-зразки, що є власністю інтернет-магазину. Кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією: номером моделі, ціною і описом товару. Супроводжуючий Товар опис на Сайті не претендує на вичерпну інформативність і може містити неточності. Колір товару на картинках максимально наближений до кольору оригіналу (необхідно враховувати, що передача кольору багато в чому залежить від індивідуальних налаштувань монітора). Інтернет-магазин також надає (по телефону, за допомогою електронної пошти) додаткову інформацію, необхідну і достатню з точки зору Покупця для прийняття ним рішення про покупку товару. Зазначена на Сайті ціна товару може бути змінена інтернет-магазином в односторонньому порядку. Товари, які купуються Клієнтом, призначені виключно для особистого використання Клієнтом (не в комерційних цілях!)

Статус «Замовлення прийнято»

Товар і його необхідну кількість резервується за Клієнтом тільки після обробки замовлення інтернет-магазином. У разі редагування Клієнтом складу замовлення до його обробки інтернет-магазином, ціни на Товари, а також наявність Товару в інтернет-магазині, можуть змінюватися. Під редагуванням в цьому випадку розуміється додавання / видалення Товару в замовленні в Персональному кабінеті Клієнта. Зміна складу замовлення до його обробки інтернет-магазином узгоджується з Клієнтом по телефону. У разі зміни ціни товару, замовленого Покупцем, інтернет-магазин негайно інформує про це Покупця (по телефону, за допомогою електронної пошти) для отримання підтвердження або анулювання замовлення. У випадку неможливості зв'язатися з Клієнтом протягом 7 (семи) календарних днів, включаючи дату оформлення замовлення, для його узгодження, замовлення вважається анульованим. Після обробки замовлення інтернет-магазином і підтвердження замовлення, йому присвоюється статус «замовлення прийняте», про що Клієнт повідомляється шляхом направлення підтвердження на e-mail, вказаний при реєстрації користувача і (або) по телефону. Всі зміни складу замовлення, а також всі етапи стану замовлення відображаються в Персональному кабінеті Клієнта після присвоєння статусу «замовлення прийняте». Вся інформація про придбаних Покупцем Товарів також відображається в Персональному кабінеті Клієнта.

Підтвердження Замовлення, сплаченого банківським переказом, відбувається тільки після зарахування грошових коштів на рахунок Продавця.

В одному замовленні допускається оформлення до 10 (десяти) одиниць товару.

Оплата товару

Клієнт має можливість придбати Товар в інтернет-магазині, сплативши його наступними способами: готівкою, платіжною карткою, банківським переказом по квитанції.

Оплата Товару готівкою

Оплата Товару готівкою надається Покупцю при виборі послуг служби доставки інтернет-магазину або в разі самовивозу Товару. Служба доставки інтернет-магазину діє лише в місті Києві.

Оплата Товару платіжною карткою

Інтернет-магазин приймає інтернет-платежі за Товар за допомогою наступних платіжних карт: Visa, Visa Electron, MasterCard і здійснює переказ грошових коштів через Приват Банк (банк-еквайєр).

Безпека обробки інтернет-платежів гарантується банком-еквайром.

Платіжною карткою можна сплатити Замовлення безпосередньо на сайті інтернет-магазину.

Оплата Товару банківським переказом

Для оплати Товару банківським переказом Клієнт при оформленні Замовлення має можливість роздрукувати вже заповнену квитанцію. При відсутності можливості роздрукувати квитанцію з сайту, Клієнт заповнює бланк квитанції самостійно і несе відповідальність за правильність внесення даних у бланк квитанції.

У разі самостійного заповнення бланка квитанції необхідно вказати в поле коментаря до платежу номер замовлення, оформленого на сайті. Оплата Замовлення банківським переказом повинна бути здійснена протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його оформлення на сайті. В разі не оплати замовлення після закінчення зазначеного терміну замовлення анулюється.

При передачі Товару Покупцеві надається товарний чек.

Доставка товару

Доставка Товару здійснюється по всій території України. Доставка Товару здійснюється за рахунок Клієнта.

Доставка по місту Києву здійснюється службою доставки інтернет-магазину протягом 1-2 календарних днів з моменту підтвердження замовлення. Точна інформація про час і дату здійснення доставки узгоджується з Клієнтом за допомогою електронної пошти або мобільного зв'язку.

Доставка по Україні здійснюється партнером інтернет-магазину — кур'єрською службою, узгодженою з замовником протягом 2-7 календарних днів з моменту підтвердження замовлення, в залежності від регіону доставки.

При отриманні Товару Клієнт зобов'язаний перевірити цілісність фірмової транспортної упаковки і та наявність документів на Товар.


Політика повернення і обміну Товару

Повернення або обмін Товару, а також повернення коштів здійснюється в Центрі обслуговування клієнтів, відповідно до порядку і строків, зазначених Законом України «Про захист прав споживачів» і цим розділом Правил. Повернення або обмін Товару в місцях, де здійснюється кур'єрська доставка, проводиться кур'єрською службою інтернет-магазину або шляхом звернення Клієнта в Центр обслуговування клієнтів. Повернення або обмін Товару в регіонах з доставкою тільки поштовими відправленнями проводиться за допомогою поштової служби узгодженої з замовником.

Для здійснення повернення або обміну Товару Покупець направляє відповідне письмове звернення до Центру обслуговування клієнтів за адресою м.Київ, вул.Ігорівська 5 або на email shop@rito.com.ua. Розгляд заяви проводиться інтернет-магазином протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його отримання.

Повернення грошових коштів здійснюється при наданні Клієнтом паспорта, документів, що підтверджують покупку (товарний чек, видаткова накладна – не надаємо такого документу, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату) Товару, що повертається, а також заповненого акту повернення товару і заяви на повернення грошових коштів. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті.

Відмінність фактичних елементів дизайну, таких як колір, форма або оформлення Товару, від заявлених в описі на сайті, не впливає на його якість і не є порушенням умов Публічного договору. Інтернет-магазин розглядає претензії, пов'язані з неналежною якістю товару, тільки в випадках, коли такий товар містить явний (прихований) виробничий дефект.

Повернення товару належної якості можливий протягом строку, передбаченого Законом України «Про захист прав споживачів», якщо товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також супроводжується документами, виданими разом з товаром при його покупці. Протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту передачі Товару Клієнту (не рахуючи дня покупки) Покупець може повернути товар, якщо він не підійшов Покупцеві за кольором, розміром, фасоном, формою, габаритами, з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, або обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця.

Обмін недефектного Товару проводиться тільки за погодженням з інтернет-магазином і тільки того Товару, що є в наявності. Повернення недефектного Товару можливий тільки в разі, якщо Товар не був у споживанні, збережено його споживчі властивості, товарний вигляд, фабричні ярлики, аксесуари і супроводжуючі документи. Покупець зобов'язаний сповістити інтернет-магазин про бажання повернути Товар не пізніше 3 (трьох) днів з моменту отримання Товару. Для обміну Товару необхідно повернути виріб, який зберіг товарний вигляд, в оригінальній упаковці, гарантійний талон і товарний чек (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату).

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або отримати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж, про що він сповіщається інтернет-магазином.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають поверненню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19 березня 1994 року № 172.

У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару, або фальсифікації Товару, підтверджених при необхідності експертним висновком, Покупець в порядку та в строки, встановлені законодавством України, має право, на свій розсуд, вимагати від Продавця:

• припинення дії договору і повернення сплаченої за Товар грошової суми;

• заміни на такий же товар, безоплатне усунення недоліків.

Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару або умов його зберігання.

Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару, не пізніше ніж через 10 (десять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами, повернутого товару, за умови заповнення повних і коректних даних.

Витрати по кур'єрській доставці товару в разі його обміну або повернення несе Покупець.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування

Термін гарантії Товару встановлює виробник. При наявності документа, який підтверджує купівлю товару, Покупець у разі необхідності гарантійного обслуговування зв'язується з Контакт-центром інтернет-магазину.

Гарантія поширюється на недоліки Товару, які виникли з вини виробника. Гарантійний термін експлуатації на Товар починається з моменту продажу Товару і закінчується в момент, зазначений в гарантійному талоні (такий додається до Товару) та / або в пам'ятці при покупці Товару, з урахуванням термінів, передбачених чинним законодавством України. Гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування Товару (вироби) в ремонті. Всі умови гарантії регулюються Законом України «Про захист прав споживачів».

Протягом гарантійного терміну допускається і не є дефектом:

• Знос деталей (частин) Товару (вироби), а також його зовнішнього і внутрішнього покриття в процесі експлуатації.

• Усадка або розтягнення матеріалів (тканин) Товару в процесі експлуатації і чищення (прання) в межах норми.

• Відхилення характеристик Товару (вироби) від зазначених в документації в межах норми.

Гарантія не поширюється на:

• Вироби, що мають сліди порушення експлуатації, в тому числі, але не обмежуючись, розриви, розтягнення, затягування, сліди ударів і механічних пошкоджень: вм'ятини, щербини, дрібні подряпини, сліди деформації, неналежної чистки, інших порушень правильної експлуатації Товару (виробу).

• Пошкодження (зовнішні або внутрішні), викликані будь-яким механічним впливом, ударними або вібраційними навантаженнями, застосуванням зовнішньої сили до частин Товару (виробу), тріщини, відколи, подряпини, задирки поверхонь, деформації матеріалів і деталей, тощо.

• Пошкодження Товару (виробу) водою (миючими засобами) в результаті порушення правил експлуатації.

• Пошкодження внаслідок впливу на Товар (виріб) їдких хімічних речовин або розчинників.

• Пошкодження Товару (виробу), пов'язане з випаданням каменів та інших декоративних елементів.

Гарантія недійсна у випадках:

• Порушення правил експлуатації або використання Товару (виробу) не за призначенням.

• Відсутності документів, що підтверджують придбання Товару (виробу).

• Звернення до Центру обслуговування клієнтів після закінчення гарантійного терміну обслуговування.


ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ, ЗАСТОСОВУВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Спори, що виникли в результаті порушення (можливого порушення) умов цих Правил, вирішуються шляхом переговорів. Якщо в зазначений спосіб спір вирішити неможливо, то він підлягає подальшому розгляду в судовому порядку відповідно до правил підвідомчості і підсудності цієї категорії спору і відповідно до чинного законодавства України.